EasyLoan MN танд туслана

EasyLoan MN аппликейшн нь таны сэтгэлзүйн байдалд тулгуурлан онлайнаар ямар нэгэн барьцаа хөрөнгө шаардахгүй, түргэн шуурхай, 7 хоногийн 24 цагт зээл олгох аппликейшн юм.

Үйлчилгээний нөхцөл

Энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь манай компаниас таны тодорхой мэдээллийг хүлээн авах, хадгалах түүн дээр тулгуурлаж боловсруулалт хийн танд зээл авах эрх олгох эрх зүйн үр дагавар бүхий баримт бичиг юм. Иймд үйлчилгээний нөхцөлтэй сайтар танилцаж, зөвшөөрөх эсэхээ шийдэхийг зөвлөж байна. Та үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрсөн тэмдэглэгээг сонгож, манай байгууллагаас хүргүүлсэн утасны дугаар баталгаажуулах “код”(4 оронтой тоо)-г хүлээн авч, заасан горимын дагуу баталгаажуулснаар дор дурдсан үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

1. Харилцагч нь энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрснөөр дараах нөхцөлүүдийг зөвшөөрч байна гэж үзнэ.

  • 1.1. Өөрийн хувийн мэдээллээ үнэн зөв үүсгэнэ.
  • 1.2. Рижн Инвест нь харилцагчийн үүсгэсэн хувийн мэдээллийг хүлээн авч, хадгална.
  • 1.3. Сорилын явцад 3 удаа санамсаргүйгээр зураг авах ба эдгээр зургийг зөвхөн харилцагчийг сорилд өөрөө асуулгад хариулсан эсэхийг батлахад ашиглана.
  • 1.4. Харилцагч нь сэтгэлзүйн сорилд оролцоно. Сэтгэлзүйн сорилд зөвхөн өөрөө бусдын тусламжгүйгээр хариулна. Бусдын тусламж авсан тохиолдолд гэрээ байгуулахгүй.
  • 1.5. Харилцагчийн мэдээлэлд тулгуурлан авах боломжтой зээлийн хэмжээ, зээлийн нөхцөлийг тодорхойлно.
  • 1.6. Зээл олгохоор шийдвэрлэсэн бол, тантай байгуулах зээлийн гэрээний төслийг боловсруулахад ашиглана.
  • 1.7. Хэрэв та зориудаар хуурамч мэдээлэл оруулсан бол манай байгууллага танд зээл олгох болон зээлийн гэрээ байгуулахаас татгалзана. Түүнчлэн хуурамч мэдээллээс үүдэн гарах аливаа үр дагавар, хохирлыг харилцагч та хуулийн дагуу өөрөө хариуцан шийдвэрлэнэ.
  • 1.8. Манай байгууллага нь таны мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, EasyLoan апп-ыг хууль бус зорилгоор ашиглахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд таны аппд хандах хандалт, таны хийж байгаа аливаа үйлдлийн түүхийн лог болгон хадгалах,түүнийг хуулийн хүрээнд ашиглана.

2. Зөвхөн гэрээ байгуулсан тохиолдолд Та манай үйлчилгээний хэрэглэгч болно.

3. Хэрэглэгчийн үйлчилгээний нөхцөлийг зээлийн гэрээгээр зохицуулна.

4. EasyLoan апп нь үйлчилгээний нөхцөлөө өөрчлөх эрхтэй ба энэ өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг өөрийн байгууллагын цахим хуудас болон апп-ны танилцуулга хэсэг, харилцагчийн гар утсаар дамжуулан мэдээлнэ.

5. Хэрэв зээл олгохгүй гэсэн шийдвэр гарсан тохиолдолд тодорхой хугацааны дараа Та манай компанид хандан дахин асуулгад хариулах боломжтой.

        ТА ЭНЭХҮҮ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛИЙГ ЗӨВШӨӨРЧ, МАНАЙ АППЛИКЭЙШНИЙГ АШИГЛАСАН НЬ МАНАЙ БАЙГУУЛЛАГААС ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТАЛААР ТАНЫ ӨМНӨ ЯМАР НЭГ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭГЭЭГҮЙ БОЛНО. ТҮҮНЧЛЭН ЭНЭХҮҮ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛД ТУСГАЙЛАН ДУРДСАНААС БУСАД АСУУДЛААР МАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ЭСРЭГ ЯМАРВАА НЭГ ШААРДЛАГА ГАРГАХ ЭРХИЙГ ТАНД ОЛГОХГҮЙ БОЛНО.

 

Бидэнтэй холбогдох

Монгол улс, Баянхонгор аймаг, Дунд захын төвд байрлах Буянт богд худалдааны төвийн 2-р давхарын 38 тоот
Утас: 89085890 , 94919292
И-Мэйл: [email protected]


 

Хүсэлт илгээх