EasyLoan MN танд туслана

EasyLoan MN аппликейшн нь таны сэтгэлзүйн байдалд тулгуурлан онлайнаар ямар нэгэн барьцаа хөрөнгө шаардахгүй, түргэн шуурхай, 7 хоногийн 24 цагт зээл олгох аппликейшн юм.

Мэдээлэл нууцлал

Харилцагчаас ямар мэдээллийг шаардах вэ?

EasyLoan MN онлайн зээлийн үйлчилгээнд хамрагдахын тулд та өөрийн хувийн мэдээлэл, өөрийн зураг, ажил байдлын мэдээлэл болон санхүүгийн мэдээллийг үнэн зөвөөр бүртгүүлэх шаардлагатай.

Харилцагчийн мэдээллийг хэрхэн ашиглах вэ?

Харилцагчийн мэдээллийг зөвхөн EasyLoan MN онлайн зээлийн үйлчилгээг хүргэхэд ашиглах ба ямар нэг байдлаар гуравдагч этгээдэд задруулахгүй.

Харилцагчийн мэдээллийг хэнтэй хуваалцах вэ?

Харилцагчийн хувийн мэдээллийг аппликейшнээс гадуур ямар ч зорилгоор ашиглахгүй бөгөөд хөндлөнгийн этгээдэд задруулахгүй харилцагчийн мэдээллийг нууцална.

Харицлагч бүртгэлээ хэрхэн устгуулах вэ?

Харилцагч манайд зээлийн түүхтэй бол харилцагчийн мэдээллийг устгах боломжгүй. Гэрээ хийгээгүй шинэ хэрэглэгчийн мэдээллийг 2 сарын дараа автоматаар устана. Бүртгэлээ устгуулах хүсэлт гаргасан харилцагчийг манайд үйлчилгээнд дахин бүртгүүлэх боломжгүй болгох үүднээс харилцагчийн утасны дугаар, регистрээс бусад мэдээллийг устгана.

EasyLoan MN апп таны утасны ямар мэдээлэл рүү хандах вэ?

EasyLoan MN харилцагчийн утасны камер руу хандах зөвшөөрлийг асуудаг. Харилцагч бүртгүүлэхдээ зураг оруулах боломжтой болно. Мөн асуулганд хариулж байх үед харилцагч өөрөө хариулж байгаа эсэхийг хянах үүднээс 3 удаа зураг авна. Эдгээр зургийг зөвхөн EasyLoan MN үйлчилгээнд ашиглана.

Хувийн мэдээлэлийг (утасны дугаар, овог нэр, регистр) хэрхэн өөрчлөх вэ?

Харилцагч гэрээ байгуулсны дараа утасны дугаар, овог нэр, регистрээр дамжуулан EasyLoan MN аппын дараах үйлчилгээг үзүүлдэг.

 - Мэдээлэл илгээх

 - Гэрээ байгуулах

 - Зээл шилжүүлэх

 - Зээлийн эргэн төлөлт хийх

Гэрээ байгуулсны дараа эдгээр мэдээллийг солих боломжгүй. Харилцагч утасны дугаар сольсон тохиолдолд манайд дугаар солих хүсэлт тавих ба ажлын 3 хоногт харилцагчийн хүсэлтийг шийдвэрлэнэ.

Бидэнтэй холбогдох

Монгол улс, Баянхонгор аймаг, Дунд захын төвд байрлах Буянт богд худалдааны төвийн 2-р давхарын 38 тоот
Утас: 89085890 , 94919292
И-Мэйл: [email protected]


 

Хүсэлт илгээх